Feb 022012
 

Όπως είναι γνωστό, στις 13 Δεκεμβρίου 2011, σε εκδήλωση με θέμα «Φοροδιαφυγή και κοινωνική Δικαιοσύνη» που οργάνωσαν από κοινού το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η ΚΑΝΤOR, και η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ο κεντρικός ομιλητής Διομήδης Σπινέλης, πρώην Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «όταν πρόκειται το κράτος να επιστρέψει αρκετά υψηλά ποσά φόρου στον φορολογούμενο, ένα 8% πηγαίνει κατ΄ ευθείαν στην τσέπη του υπαλλήλου».

Στο σημείο αυτό παρενέβη από το πάνελ της εκδήλωσης, υποστηρίζοντας, ότι «το ποσό αυτό έχει ανέβει στο 10%», ο κ. Νίκος Λέκκας, υπάλληλος του Υπ. Οικονομικών και Πρόεδρος του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ως και της ιδιότητας του αυτής προεδρεύει και στο πρωτοβάθμιο Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου μας.

Κατόπιν της ανωτέρω δήλωσης του κ. Λέκκα, η οποία θίγει την τιμή και την υπόληψη του συνόλου των συναδέλφων μας αδιακρίτως και με δεδομένο ότι, ενώ κλήθηκε από το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο «Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αττικής & Κυκλάδων», μέλος του οποίου είναι ο κ. Λέκκας, να παρέχει έγγραφες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις επί του ανωτέρου ισχυρισμού του, εκείνος δεν το έχει κάνει έως σήμερα, περαιτέρω δε έχοντας την άποψη πως :

Α) ένας τέτοιος ισχυρισμός πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία που θα τον επιβεβαιώνουν,

Β) ο κ. Λέκκας, ως Πρόεδρος στο πρωτοβάθμιο Β΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών, θα έπρεπε να είχε προβεί σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες, ώστε για τα φαινόμενα που κατήγγειλε, να ακολουθηθεί η νόμιμη πειθαρχική και ποινική διαδικασία, εφόσον βέβαια έχει συγκεκριμένα στοιχεία που τα αποδεικνύουν,

Γ) εξάλλου την 14.12.2011 με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε “από τον Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Γρ. Πεπόνη να διενεργηθεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση ώστε εάν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία αυτά να κατατεθούν, παρότι θα έπρεπε να έχουν εμφανιστεί έως τώρα υπηρεσιακά και να έχουν τεθεί υπ΄ όψιν της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και της δικαιοσύνης.

Έστω και τώρα όμως, εάν από την προκαταρκτική εξέταση, μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία, αυτό θα ήταν προς όφελος της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αλλαγή στις σχέσεις κράτους και πολιτών.”

Δ) ο κ. Λέκκας, με την έως σήμερα στάση του, δεν έχει φροντίσει να αποκαταστήσει το κύρος του κλάδου μας, διευκρινίζοντας τουλάχιστον ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν μπορεί να αφορά συλλήβδην το σύνολο των συναδέλφων μας και κατονομάζοντας τα πρόσωπα που αφορά.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ :

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ – Δ.ΟΥ, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε στις συνεδριάσεις αυτού, για όσο χρονικό διάστημα προεδρεύει σε αυτό ο κ. Λέκκας, ο οποίος με την ανωτέρω συμπεριφορά του θεωρούμε ότι πλήττει ανεπανόρθωτα έναν ολόκληρο κλάδο, δίνοντας λαβές, με αυτόν τον τρόπο, σε όσους απεργάζονται σχέδια διάλυσής του, μέσα από την σπίλωση και την κατασυκοφάντησή του, να το επιτύχουν.

 ΤΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚ –Ε:

 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

 ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ

 ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΣ

 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ