Πρωτοβάθμια γραμματεία

 
Γραμματέας:Βασιλόγαμβρος Χρίστος
Συντονιστική Επιτροπή:Δαγτζή Βασιλική
Θεοδώρου Μάριος
Περιμένη Ντίνα
Σπυρόπουλος Σπύρος
Μέλη:Μποτζάκης Μανώλης
Θάνος Πέτρος
Κριθαρίδου Τούλα