Aug 042013
 
 04/08/2013  Posted by  Άρθρα

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η λίστα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ανά υπουργείο

Οι καταργήσεις 9.320 οργανικών θέσεων απ’ όπου θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ισάριθμοι υπάλληλοι τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνονται στα σχέδια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών 16 υπουργείων που παραδόθηκαν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα με βάση τα σχέδια στελέχωσης των δομών που κατέθεσαν όλα τα υπουργεία, εκτός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι υπάλληλοι γενικών ή διοικητικών καθηκόντων που έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου αλλά και προσωπικό που έχει μεταφερθεί από την Ο.Α.

Η συνεργασία των υπουργείων αφορά το δεύτερο κύμα κινητικότητας του Σεπτεμβρίου, όπου θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα 8.290 υπάλληλοι. Οι στόχοι που έχουν τεθεί ανά υπουργείο αφορούν συνολικά 9.820 διαθεσιμότητες από όλα τα υπουργεία και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν -δηλαδή 1.530 περισσότερες από τον στόχο- προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως αστοχίες στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Διευκρινίσεις Σε αρκετά σχέδια ζητούνται διευκρινίσεις και αναλυτικότερα στοιχεία, καθώς διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο να «προστατεύεται» από την αξιολόγηση το μόνιμο προσωπικό και να επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια στους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, κυρίως όσους έχουν μεταφερθεί από την πρώην Ο.Α.

Τα υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Παιδείας είναι οι κύριες «πηγές» του νέου κύματος της διαθεσιμότητας, καθώς συμμετέχουν με 6.000 υπαλλήλους συνολικά.

Σε 750 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών, οι οποίοι θα ενταχθούν στο μέτρο της κινητικότητας, εκ των οποίων 450 θα προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, στην οποία σήμερα υπηρετούν περίπου 1.900 άτομα και οι 300 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου απασχολούνται 2.800 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετακινήσεις αυτές δεν θα βασιστούν στη βαθμίδα εκπαίδευσης ή την ειδικότητα, αλλά θα αφορούν σε μετάθεση αρμοδιοτήτων με βάση την αξιολόγηση δομών και την αναδιάταξη του Δημοσίου. Για παράδειγμα, στη Γραμματεία Δημοσίων Έργων εξετάζεται η μεταφορά αντικειμένων εργασίας που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, σεισμούς ή πλημμύρες στις Περιφέρειες με το σύνολο του εργατικού δυναμικού που υπηρετεί σ΄αυτές (από διοικητικούς έως τεχνικούς και κάθε άλλη ειδικότητα).

Στην περίπτωση της ΥΠΑ την πόρτα της εξόδου θα δουν πρώτοι οι προερχόμενοι από την Ολυμπιακή, οι οποίοι είναι 250 άτομα (πιλότοι και τεχνικοί αεροσκαφών). Από Ταμεία και τον ΟΑΕΔ θα προέρχονται οι 600 εργαζόμενοι που θα συνεισφέρει το υπουργείο Εργασίας στο πρώτο κύμα διαθεσιμότητας, ενώ ένας μικρός αριθμός αναμένεται να δει τον δρόμο της εξόδου από την κεντρική υπηρεσία. Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 500 εργαζόμενοι από το πολιτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Στα υπόλοιπα υπουργεία, οι ειδικότητες των εργαζομένων που θα ενταχθούν σε κινητικότητα τον Σεπτέμβρη αφορούν καθαρίστριες, φύλακες και οδηγούς, ενώ κυριαρχούν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου χαμηλών προσόντων που ανήκουν στον κλάδο γενικών καθηκόντων ή διοικητικού προσωπικού.

Ποιοί εξαιρούνταιΟι κατηγορίες υπαλλήλων που εξαιρούνται της διαθεσιμότητας (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, δικαστικοί συμπαραστάτες) πρέπει μετά τη διαπιστωτική πράξη κατάργησης της θέσης τους να καταθέσουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, προκειμένου να εξαιρεθούν από την κινητικότητα.

Συγκεκριμένα μετά την ανάρτηση στη Διαύγεια της ατομικής διαπιστωτικής πράξης σε διαθεσιμότητα, οι υπάλληλοι των κοινωνικών κατηγοριών που εξαιρούνται θα πρέπει:

Για τους πολύτεκνους, να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέων σε ποσοστό 67%, αυτό να πιστοποιείται από τον οικείο φορέα. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας όπου το παιδί διανύει τη στρατιωτική του θητεία να υπάρχει βεβαίωση από τον στρατό και αντίστοιχα από το πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ εάν σπουδάζει και είναι κάτω από 25 ετών. Για τους δικαστικούς συμπαραστάτες θα πρέπει η δικαστική απόφαση να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.

Ανάπηροι Υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή υπάλληλος του οποίου σύζυγος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή υπάλληλος με τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, όπως ισχύει, με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εξαιρείται της διαθεσιμότητας εφόσον προσκομίσει στην υπηρεσία του πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ ή για το πριν την 1.1.2011 χρονικό διάστημα γνωμάτευση σε ισχύ της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται σε διαθεσιμότητα και θα εξαιρεθεί αναδρομικά από την ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα, εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Οι διαθεσιμότητες ανά υπουργείο

-Υπουργείο Παιδείας: 1.500 (μόνιμο διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ)-Εσωτερικών:3.000 (δημοτικοί αστυνομικοί)- Άμυνας: 500 (πολιτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)-Υγείας: 1.500 (Νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό προσωπικό και 280 γιατροί του ΙΚΑ)- Δημόσιας Τάξης: 500 (αδιευκρίνιστης προέλευσης)- Εργασίας: 600 (250 από ΟΑΕΔ, 200 από ΙΚΑ, 70 από ΟΑΕΕ, 30 από ΕΤΑΑ, 30 από ΟΓΑ και 20 από κεντρικές υπηρεσίες)- Οικονομικών: 400 (προσωπικό δευτεροβάθμιας-υποχρεωτικής εκπαίδευσης)- Πολιτισμού-Αθλητισμού: 500 (250 από διευθύνσεις Πολιτισμού, 100 από Αθλητισμού, αδιευκρίνιστο το υπόλοιπο)- Υποδομών: 750 (μηχανικοί, διοικητικοί και άλλο προσωπικό έκτακτων αναγκών θα μετακινηθεί σε περιφέρειες)- Αγροτικής Ανάπτυξης: 130 (ΔΕ-ΥΕ από όλες τις ειδικότητες)- Ναυτιλίας: 50 (23 ΥΕ και 25 από ΣΧΟΠ ΓΓ Αιγαίου)- Τουρισμού: 100 (εργαζόμενοι ΕΟΤ)- Περιβάλλοντος: 100 (κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων)Από το Μακεδονίας Θράκης 20 εργαζόμενοι, από το Δικαιοσύνης 50, το Ανάπτυξης 100 και το Εξωτερικών 20.

ΑΠΟ www.ethnos.gr